Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 7 термина започващи с буква термина.
UA
(urinalysis) изследване на урината

UDMA
уретан диметакрилат

UEC
(urea, electrolytes, creatinine (blood chemistry) урея, електролити, креатинин (биохимични показатели на кръвта)

UGT
уридин-5-дифосфат глюконитранофераза

UNEP
United Nations Environement Programme; вж. ЮНЕП.

URT
(upper respiratory tract) горни дихателни пътища

US
(ultrasound) ултразвук

error: Content is protected !!