Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 29 термина започващи с буква термина.
NA
1. норадреналин (норепинефрин)
2. ( Na ) – (sodium) натрий

NAC
N-ацетилцистеин

NAD
никотин-амидадениндинуклеотид (коензим)

NADH
никотинамид аденин динуклеотид

NAFLD
неалкохолни заболявания на черния дроб с омазняване

NaOCl
натриев хипохлорит

NASH
неалкохолен стеатохепатит

NF-kB
нуклеарен фактор капа В

NGF
невроналeн растежен фактор

Ni-Ti
никел-титан

NIHF
(non-immune hydrops fetalis) неимунен хидропс феталис

NK
клетки – естествени убийци

NMDA
N-метил-D-аспартат

NNPCs
не-неопластични панкреасни кисти

NNRTI
ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза

NO
(nitric oxide) азотен оксид

Non Q МИ
миокарден инфаркт без Q зъбец

Non-Hodgkin-Lymphom /NHL/
неходжкинови лимфоми

NOS
азотен оксид синтетаза

NP
(nurse practitioner) практикуваща медицинска сестра

NPO status
(nothing per os) пълен глад

NPV
негативна предиктивна стойност

NPY
невропептид NPY

NR
не се повлиява от лечението

NRP
невропилин

NRTI
нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза

NS protein
(non-structural protein) неструктурен белтък

NSAID
(non-steroidal anti- inflammatory drugs) нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС, НСПВЛ)

NSI
неиндуциращи синцитии

error: Content is protected !!