Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 41 термина започващи с буква термина.
L-ASP
Л-аспарагиназа

L-Q
линейно-квадратичен модел

LA
(left atrium) ляво предсърдие

LAC
L-ацетилкарнитин

LAD
лява предна низходяща коронарна артерия; (left atrial diameter) диаметър на ляво предсърдие

LAG
лимфоцит активационен ген

LAO
лява предна кóса позиция

Lat
латерална (профилна) проекция

LAVH
(laparoscopic assistant vaginal hysterectomy) лапароскопски асистирана вагинална хистеротомия

LCFA
aртерия циркумфлекса феморис латералис

LD
(lethal dose) летална доза

LD50
средна летална доза

LDH
(ЛДХ) лактатдехидрогеназа

LDL
липолротеини с ниска плътност (ЛНП)

LEEP
(loop electrosurgical excision procedure) бримкова електрохирургична ексцизия

Leuс
левкоцити

LFT
(liver function test) изследване на чернодробната функция

LH
лутеинизиращ хормон

LHRH
лутеинизиращ релизинг-хормон

Limac
праг на остро действие; остра прагова концентрация

Limchr
праг на хронично действие; хронична прагова концентрация

Limir
праг на дразнене

LITA
(left internal thoracic artery) лява вътрешна торакална артерия

LLL
(left lower lobe) долен ляв лоб

LMCA
лява главна коронарна артерия

LMP
(last menstrual period) последна редовна менструация (ПРМ); (lateral-medial projection) латерално-медиална проекция

LPN
(licensed practical nurse) лицензирана, практикуваща медицинска сестра

LPS
(lipopolysaccarides) липополизахариди

LRC
рискова категория за кърмене (лактация)

LRT
(lower respiratory tract) долни дихателни пътища

LRTD
(lower respiratory tract disease) болест на долните дихателни пътища

LTI
латентна туберкулоза

LTs
левкотриени

Lu PSMA
терапия насочена радионуклидна терапия

LUL
(left upper lobe) горен ляв лоб

LV
(left ventricle) лява камера

LVD
(left ventricle diameter) диаметър на лява камера

LVEF
(Left Ventricular Eject Fraction) левокамерна фракция на изтласкване (норма 55−75%)

LVH
(left ventricular hypertrophy) левокамерна хипертрофия

LVI
лимфоваскуларна инвазия

Ly
лимфоцити

error: Content is protected !!