Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 21 термина започващи с буква термина.
G1
клетъчна фаза пресинтетична фаза на клетъчно делене

GABA
гама-аминомаслена киселина

GABHS
бета-хемолитичен стрептокок група A

GAGs
глюкозаминогликани

GALT
(gut-associated lymphoid tissue) чревно-асоциирана лимфоидна тъкан

GBS
синдром на Гилен-Баре (СГБ)

GEFS+
генерализирана (генетична) епилепсия с фебрилни гърчове +

GH
растежен хормон; (general health) общо състояние на здравето

GIFT
пренасяне на гамети в маточните тръби

GIP
глюкозо-зависим инсулинотропен пептид

GLP-1
глюкагоноподобен пептид 1

GnRH
гонадотрофин-рилизинг хормон

GOSE
Глазгоу скала за изхода разширена

GOT
глутамат оксалат транасминаза

GP
(Gp) гликопротеин; (general practitioner doctor) общопрактикуващ лекар

Gr
гранулоцити

GSK
GlaxoSmithKline

GTV
голям туморен обем

Gy
физична единица за погълната доза

gyr
B ген, кодиращ субединица В на ензима гираза

gИА
градиент на индекс на акумулация

error: Content is protected !!