Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 30 термина започващи с буква термина.
FACS
флуоресцентно-активирано клетъчно разделяне

FAO
Food and Agriculture Organization; вж. ФАО.

FAP
активиращ фибробластите протеин; фамилна аденоматозна полипоза

FBC
(full blood count) пълна кръвна картина

FBG
фибриноген

FET
точен тест на Фишер

FEV
(forced expiratory volume) форсиран експираторен обем

FFA
мастна киселина (МК)

FFR
(fractional flow reserve) резерв на фракционния поток

FGF
фибробластен растежен фактор

FHH
(fetal heart heard) сърдечна дейност на плода за първи път чута на (дата)

FIO2
фракция на вдишвания кислород

FISH
флуоресцентна ин ситу хибридизация

FITC
флуоресцеин изотиоцианат

FLAIR
Fluid Attenuated Inversion Recovery (не се превежда, оставя се съкращението)

FMFF
(fetal movement first felt) движение на плода за първи път усетено на (дата)

FN
фалшиво негативни

FNA
fine needle aspiration тънкоиглена аспирационна биопсия (ТАБ)

FODMAP
ферментиращи олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли

FP
фалшиво позитивни

FPAH
(familial pulmonary arterial hypertension) фамилна пулмонална артериална хипертония (ФПАХ)

fPSA
(free PSA) свободен PSA

FRC
функционален остатъчен капацитет

FS
fractional shortening) фракция на скъсяване; фебрилни гърчове (ФГ)

FSH/LH
фоликулостимулиращ хормон/ лутеинизиращ хормон

FST
(forced swim test) тест за принудително плуване

FT
(functional test) функционална проба (ФП)

FT3
свободен трийодтиронин

FT4
свободен тироксин

FVC
(forced vital capacity) форсиран витален капацитет

error: Content is protected !!