Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 30 термина започващи с буква термина.
BA
1. (basilar artery) базиларна артерия
2. ( Ba ) – базофили

BB
буферни бази

BCR
В-клетъчен рецептор

BDNF
(brain derived neurotrophic factor) мозъчен невротрофичен фактор

BE
(base excess) излишък на бази, излишък от основи

BECTS
Бенигнена епилепсия с центротемпорални острия, Роландова епилепсия

BFM
съкращение от имената на градовете, в които онкологичните клиники първи са започнали да участват в този вид терапевтични изследвания /с научна цел/, междувременно много повече клиники от почти всички европейски страни провеждат тези дългосрочни научни изследвания /централата на програмата е в гр. Киел, Германия/

BFNS
Бенигнени неонатални фамилни пристъпи

BHA
бутилхидроксианизол

BHS
скала за безнадеждност на A. Beck

BHT
бутилхидрокситолуен

BiPAP
1. (bilevel positive airway pressure, a method of respiratory ventilation used in the treatment of sleep apnea) позитивно въздушно налягане на две нива (метод на дихателната вентилация, прилаган при лечение на сънна апнея)
2. (biphasic positive airway pressure ventilation) вентилация c бифазно положително налягане в дихателните пътища

BIS-GMA
бисфенол А-глицидилдиметакрилат

BIT
Bureau International du Travail; = ILO; вж. МБТ.

BITA
(bilateral internal thoracic arteries) двете вътрешни торакални артерии

bla
гени, кодиращи β-лактамази

BM
(bone marrow) костен мозък

BMI
(БМИ) боди мас индекс, индекс на телесната маса (ИТМ)

BMPR2
(bone morphogenetic protein receptor II, the (PH gene)) костен морфогенетичен протеинов рецептор 2 (PH – ген“)“

BMS
(burning mouth syndrome) синдром на парещата уста

BNP
(b-type natriuretic peptide – an indicator of heart failure symptoms) B – тип натриуретичен пептид (индикатор на симптоми на сърдечна недостатъчност)

BNTF
мозъчeн невротрофичен фактор

BP
(blood pressure) кръвно налягане; базиларен венозен синус; булозен пемфигоид; (base pair) базова двойка

BPM
beats per minute) пулс, удара в минута

BSL
(blood sugar level) ниво на кръвната захар

BSO
(bilateral salpingo-oophorectomy) двустранна салпинго-овариоектомия

BSS
бронхиално симптоматичен скор

BTL
(bilateral tubal ligation) двустранно лигиране на тръбите

BUN
(blood urea nitrogen, a test to measure renal function) урея в кръвта – тест за измерване на бъбречната функция

BV
бактериална вагиноза

error: Content is protected !!