Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
В този речник са 9 термина започващи с буква термина.
131I-каптация
радиойодкаптация

1oAVB
(first degree atrioventricular block) предсърднокамерен блок първа степен

2DE
(two-dimensional echocardiography) двуизмерна ехокардиография

2oAVB
(second degree atrioventricular block) предсърднокамерен блок втора степен

3oAVB
(thrid degree atrioventricular block) предсърднокамерен блок трета степен

5-HT
5-хидрокситриптамин (серотонин)

5-НТР
5-хидрокситриптофан

60 Со
кобалт 60 (радиоактивен източник)

6MWT
(six minute walk test) шестминутен тест

error: Content is protected !!