Меню Затваряне

Акроними и абревиатури на Български

Акронимът е вид абревиатура, която е образувана от началните звуци (букви) на съставляващите я думи и която се чете слято като една дума. Когато акронимите са взети от чужди езици, те често не се превеждат.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
There are currently 7 термина in this directory beginning with the letter U.
UA
(urinalysis) изследване на урината

UDMA
уретан диметакрилат

UEC
(urea, electrolytes, creatinine (blood chemistry) урея, електролити, креатинин (биохимични показатели на кръвта)

UGT
уридин-5-дифосфат глюконитранофераза

UNEP
United Nations Environement Programme; вж. ЮНЕП.

URT
(upper respiratory tract) горни дихателни пътища

US
(ultrasound) ултразвук